Železarska lirika – Antologija jeseniških pesnikov

Platnica knjige

Klikni naslovnico za ogled knjige.

O antologiji

urednik: Jernej Kusterle
založnik: Kulturno-umetniški klub Pegasus
datum izida: 7. 11. 2014
tisk: mehka vezava, 136 strani


Antologijo v koherentno celoto veže motivno-tematski okvir, ki temelji na bivanjskih vprašanjih, smislu obstoja in eksistencialni stiski, razpadu sodobnega človeka in družbe, v kateri biva itd. Na trenutke se v molovsko dikcijo vrine upanje, ki se preko humorja in ironije prevesi v popolnoma obraten učinek, kot bi ga po definiciji moralo imeti. Celota je torej bitka posameznika s samim seboj.

Delo je strukturno sestavljeno iz treh delov: Uvodna beseda, Pesmi in Razpetost med moč in duha oziroma Spremna beseda. Uvodno besedo sestavljata razdelka: O nastajanju Antologije jeseniških pesnikov in O Železarski liriki, kjer ima bralec možnost pobliže spoznati delo urednika in njegove odločitve, ki jih je moral sprejemati med pisanja tega dela. Razdelek Pesmi vsebuje kronološki prikaz avtorjev z letnicami rojstva in smrti ter njihove pesmi. Nekateri pesniki so v antologiji zastopani z eno, drugi z več pesmimi. Spremna beseda Razpetost med moč in duha bralcu predstavi kratko literarnoteoretsko razglabljanje, ki se v nadaljevanju razvije v oblikovanje skupin oziroma generacij jeseniških pesnikov, temelječe na času rojstva, in sprehod skozi biografske podatke obravnavanih avtorjev.

Zastopani avtorji: Tone Čufar, Cvetko Zagorski, Emanuel Kolman, Miha Klinar, Mihael Cenc, Marko Hudnik, Pavle Zidar, Marjan Stare, Valentin Cundrič, Benjamin Gracer, Franci Tušar, Božidar Lakota, Jože Košir – Plantan, Tomaž Iskra, Sonja Koranter, Damjan Jensterle, Milan Kristan, Iztok Saksida – Sax, Marjan Čufer, Dominika Hudnik, Marko Elsner Grošelj, Alenka Jensterle-Doležal, Boštjan Soklič, Elizabeta Žnidaršič, Valerija Čučnik, Marko Arh, Jernej Kusterle in Jure Štojs.Knjiga je na voljo tudi v tiskani verziji. Za več informacij pišite na e-naslov: .